Gói 10 Proxy

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 tháng

Gói 30 Proxy

750,000 đ
1 tháng

Gói 50 Proxy

1,250,000 đ
1 tháng

PROXY CƯ DÂN XOAY

2,500,000 đ
1 tháng

Proxy dân cư xoay IP là các proxy có địa chỉ IP nằm trong khu dân cư, được cấu hình tự động xoay chuyển sang địa chỉ IP khác khi hết thời gian làm việc. Sử dụng proxy dân cư xoay IP giúp tài khoản trở nên an toàn hơn so với proxy datacenter.
Tổng số IP lên đến hàng triệu IP thích hợp đăng ký tài khoản

Gói 100 Proxy

2,500,000 đ
1 tháng

Proxycheap11

22,000 đ
1 tháng

Included With Every Plan

  • Proxy